Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Elegańczyk - Prawo transportowe - Poznań


Umowa jest to jedna z podstawowych instytucji prawa i określa się ją jako zgodne i kompromisowe porozumienie dwóch lub więcej stron uzgadniające ich wzajemne prawa oraz obowiązki. Bardziej wyczerpująca definicja przedstawia i określa umowę jako stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch (a nawet więcej) zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania, uchylenia albo zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Kategoryzacji umów jest wiele, jednak pod względem prawa gospodarczego dzieli się je na umowy dwustronnie gospodarcze (obrót profesjonalny) i umowy jednostronnie gospodarcze (obrót konsumencki). Poprzez umowy dwustronnie gospodarczej rozumie się umowy, w których po obu stronach czynności prawnej istnieją osoby zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej.

Adwokat prawo transportowe Poznań

Kancelaria Adwokacka Jakub Elegańczyk
tel.: +48 696 850 775
Feliksa Nowowiejskiego 53 / 2
61-734 Poznań
wielkopolskie
NIP: 6731777278
WWW:

FB TW